Laura van de Wiel

Anno 2017 is seksisme nog steeds dagelijkse kost en gebeuren er nog steeds incidenten die voortvloeien uit seksuele intimidatie.