Styling/Concept/Editor > Eva Syfert, Photography > Anastasya Shevchenko, Model > Darya Chuyko, Videography > Stan Guldemond

Styling/Concept/Editor > Eva Syfert, Photography > Anastasya Shevchenko, Model > Darya Chuyko, Videography > Stan Guldemond