Photography & Art direction > Estelle Legger, Photography > Len Land, Muah > Roberto R Godales del Valle / Romy Legger, Models > Annika Hueffer / Romy Legger / Suzannah Yumi

Photography & Art direction > Estelle Legger, Photography > Len Land, Muah > Roberto R Godales del Valle / Romy Legger, Models > Annika Hueffer / Romy Legger / Suzannah Yumi