Annabelle van Doorn

Het overgrote gedeelte van de kleding die wordt geproduceerd, zeker waar het massa segment betreft heeft weinig oog voor de productiekant. Zowel milieuaspecten als sociale aspecten worden met voeten getreden. Maar dat niet alleen. Ook richting consument wordt weinig op duurzaamheid gelet: kleding is een weggooiartikel geworden dat veel vervangen moet worden met een korte levensduur.