Styling> Willemien van den Broek, Fotografie> Ester Tak

Styling> Willemien van den Broek, Fotografie> Ester Tak

Jaar 1

Het eerste jaar starten we met een basisblok waarin je technieken en inhoudelijke vaardigheden ontwikkelt die de basis vormen voor de verdere studie.

Vakken:
> kleur & materiaal
> tekenen
> beeldcommunicatie
> cultuurkennis
> trendforecasting

Het tweede deel van het jaar bestaat uit twee projecten waarin vakgerichte opdrachten binnen de gekozen studierichting aan je worden voorgelegd. Praktijkprojecten, al dan niet in directe samenwerking met het bedrijfsleven, maken een belangrijk onderdeel uit van je studie. De vakken Productstyling, Ruimtestyling, Communicatiestyling en Fotostyling zijn een belangrijk onderdeel binnen dit tweede deel. Het eerste jaar wordt afgesloten met een overgangsbeoordeling.

Jaar 2

Het projectonderwijs zetten we voort in het tweede jaar met drie praktijkprojecten. De projecten zijn reële praktijkgerichte opdrachten waarmee de kennis en kunde uit het eerste jaar aan de praktijk worden getoetst en verdiept.

Het tweede jaar wordt afgesloten met het eindexamen, het uitgangspunt is om je toegevoegde waarde als stylist aan het bedrijfsleven kenbaar te maken. De eindexamenprojecten zijn actueel en marktgericht en bieden veel individuele ruimte om je professionele kwaliteiten als stylist te benadrukken.

Ga naar een van de andere deeltijdopleidingen: Interieurstyling, ModestylingMediastyling en schrijf je in.

Waar werk je na de studie?

Lees ook het artemis alumni magazine!