HBO Bachelor

De opleiding Allround Styling valt onder het Hoger Beroepsonderwijs. Je studeert op bachelorsniveau af. Na vier jaar ben je gespecialiseerd in het onderzoeken van maatschappelijke ontwikkelingen, het maken van trendanalyses en het doen van trendforecasting, conceptontwikkeling en visualisatie. Je bent multidisciplinair opgeleid en hebt  een probleemoplossend vermogen, waardoor je snel kan schakelen en kunt inspelen op de beroepspraktijk. Je kunt toekomstige ontwikkelingen naar eigen visie commercieel vertalen en implementeren.

Eerste jaar

Oriënteren

Het eerste jaar aan de academie  staat vooral in het teken van oriëntatie op verschillende  werkvelden en het eigen maken van praktische en theoretische kennis en vaardigheden, zodat je beroepsgerelateerde opdrachten zelfstandig kunt uitvoeren. Je leert de basisprincipes van styling kennen en ontwikkelt een onderzoekende mentaliteit. Als stylist moet je visueel kunnen communiceren en beeld interpreteren.

Je leert analyseren, verbanden leggen en verwerkt de beelden in diverse vormen van presentaties die een concept visueel ondersteunen. Daarbij  zijn technische vaardigheden zoals fotografie, tekenen en digitale technieken van belang. Met vakken als cultuurkennis en trendwatching leer je de tijdsgeest van gisteren en vandaag te interpreteren om zo een beeld te vormen over de tijd van morgen. Professionals verzorgen lezingen en we organiseren excursies om je extra inzicht te bieden in de beroepspraktijk. Als je het eerste studiejaar goed afsluit, ontvang je je propedeuse.

Derde jaar

Professionaliseren

Het derde studiejaar noemen we de praktijkfase.  De eerste 6 maanden loop je stage. Zo leer je de praktijk van binnenuit kennen en raak je bekend met hoe je daar een plaats in verwerft als professional. Ons stagebestand bestaat uit meer dan 200 A-merken en bedrijven. Je leert wat de praktijk van je verlangt en toetst je eigen kennis en vaardigheden. De stage wordt afgesloten met een stageverslag en een beoordeling.

Na de praktijkstage gaan we door met verdere verdieping die zich verder toespitst op het doen van onderzoek om zo een strategische (eigen) visie te ontwikkelen, waardoor je tot innovatieve concepten komt. Trendforecasting, prognose en toegevoegde waarden als marketing, onderzoekstechniek, beroepsmentaliteit en presentatie zijn een belangrijk onderdeel van deze verdieping.

Lees meer over stages in de beroepspraktijk.

Vierde jaar

Positioneren

In het eerste deel van het vierde studiejaar wordt een praktijkcase binnen het beroepenveld onderzocht (Casestudy). Je leert zelfstandig onderzoek doen en op zakelijk niveau informatie in te winnen bij het stagebedrijf. Je formuleert en beargumenteert je visie schriftelijk en visueel. Je conclusies en het creatieve voorstel/innovatieve concept wat je op basis van je onderzoek hebt bedacht presenteer je aan het bedrijf zelf en een commissie van Academie Artemis.

Daarna professionaliseer je verder in jouw afstudeerrichting en werk je aan je eindexamenopdracht. Het uitgangspunt van het eindexamen is om jouw toegevoegde waarde als stylist voor het bedrijfsleven kenbaar te maken. De eindexamenprojecten zijn actueel en marktgericht en bieden veel individuele ruimte om jouw professionele kwaliteiten als stylist te benadrukken en jezelf te positioneren.

Zelfstandig werken en ondernemen is in het hele vierde studiejaar van groot belang.

Praktische informatie

Vanwege COVID-19 is er altijd een mogelijk dat wij onverwacht geheel moeten omschakelen naar online onderwijs. Wij moeten als academie de veiligheid van studenten en het team altijd waarborgen. Volg hiervoor de updates onder het kopje Corona Informatie, te vinden op de homepage van deze site.

Locatie> De Bachelor Allround Styling wordt aangeboden in Amsterdam, Prinsengracht 400

Vooropleiding > Minimaal havo of mbo niveau vier

Studiejaar > De lessen vinden plaats van september tot eind juni vier dagen per week, met uitzondering van de schoolvakanties.

Studievoorschot en OV> Volg je de Bachelor Allround Styling aan Academie Artemis dan kun je een studievoorschot aanvragen via DUO en een OV-chipkaart. Meer informatie vindt je op onze inschrijfpagina en via DUO.

Collegegeld > Het lesgeld van studiejaar 2022-2023 bedraagt € 7.750,- per jaar. De museumjaarkaart en studietrips zijn in alle studiejaren in het collegegeld inbegrepen. Betaling in 1, 2 of 4 termijnen is mogelijk. Meer informatie over het collegegeld:info@academieartemis.nl

Boeken, hardware & software >  Tekenmateriaal, presentatie middelen en bv. tijdschriften dient de student zelf aan te schaffen. Via het studenten portal van Academie Artemis is er toegang tot SURFspot waar allerlei creatieve programma’s, waaronder alle programma’s van Adobe met flinke korting worden aangeboden.

Computer > Het is belangrijk dat je over een laptop beschikt met een goede grafische kaart, een sterke processor (i7 of i5) en voldoende geheugen. Een computerspeciaalzaak kan je hierin goed adviseren. Geef hierbij aan dat je met vormgevingsprogramma’s gaat werken zoals Photoshop, Indesign en Illustrator. Specifieke informatie over de benodigde software maakt je docent aan het begin van het jaar bekend.

Fotocamera > De Bachelor start direct in het eerste jaar met het vak Fotografie. Studenten dienen te beschikken over een digitale spiegelreflexcamera.

Huiswerk > Aan opdrachten werk je zowel op de academie als in je eigen tijd. De studielast mag niet worden onderschat. De hoeveelheid huiswerk vraagt om zelfdiscipline en doorzettingsvermogen; eigenschappen die ook in het beroepsveld onderscheidend zijn

Studiebegeleiding > Naast de hoofddocenten is er een studieloopbaanbegeleider om jouw individuele leerproces intensief te begeleiden

Plaatsing op basis van volgorde inschrijving > Als je besloten hebt dat de Bachelor Allround Styling iets voor jou is, raden we je aan snel in te schrijven, want het aantal mensen dat we kunnen plaatsen is beperkt.

Binnenkort zullen de nieuwe toelatingsdata op de website staan. Inschrijvingen voor de Bachelor Allround Styling komen op de wachtlijst.
Meer handige informatie vind je onder onze FAQ

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?  Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook & Instagram